Holisztikus Egyesület
Magyar Holisztikus Egyesület

"A lélekben meg kell érinteni a szeretetet”

A családi rendszerben vannak olyan láthatatlanul működő erők, amelyek – tértől és időtől függetlenül – akár generációkon keresztül okozhatnak és örökíthetnek át betegséget, függőséget, kudarcot, boldogtalanságot. E láthatatlan erők láthatóvá tételének különleges módszere a családállítás.

A tanfolyam célja a család- és rendszerállítás elméletének és gyakorlatának megismertetése, az állítói munkához szükséges ismeretek átadása, a rendszerszemléletű gondolkodás és hozzáállás, valamint az ezen alapokon nyugvó problémamegoldó képesség kibontakoztatása.

A képzés sajátélmény-orientált, számos lehetőséget ad a tapasztalásra és a módszer gyakorlására.

Életünk megoldatlan helyzeteinek oka gyakran a megélt tapasztalatainkban található. Sokszor előfordul azonban, hogy a problémák gyökere – saját életünkön túlmutatva – családi rendszerünkből ered. Terheink egy részét a család vagy annak tagjai iránti hűségből cipeljük anélkül, hogy tudomásunk lenne róla.

A családállításról

 

Az állítás első fázisában az ún. nehéz sorsokat keressük: pl. gyermek halála, meg nem született gyermek, súlyos betegség, korai halál, gyilkosság, öngyilkosság, halálos baleset, háborús veszteségek, kirívó méltánytalanság, vallási, politikai meghurcolások, vagyon elvesztése stb.

 

Ebben a szakaszban felszínre kerülnek a titkos kötődések, rejtett romboló dinamikák, láthatóvá válik, hogyan befolyásolja a családi rendszer az állító érzéseit, tetteit.

A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az a személy, aki szeretné felállítani a családját, kiválaszt a csoport a tagjai közül egy-egy képviselőt a maga és a családtagjai szerepére, majd egyesével vezetve, spontán elhelyezi őket a térben. Ekkor a terapeuta átveszi a vezetést, az állító pedig megfigyelővé válik, nyitott marad, hagyja, hogy hasson rá az egész folyamat.

A mezőből kapott információ segítségével a képviselőkben olyan testi érzetek, érzelmek jelennek meg, amelyek a felállított család tagjaihoz tartoznak.

A második fázisban a helyzet megoldására fókuszálunk, az állító által elmondott tényadatok, a képviselők mozdulatai, reakciói és a látható összkép szolgáltatja az alapot mindehhez.

 

Lépésről lépésre haladva keressük meg a rendszer új egyensúlyát, melyben minden családtagnak helye és szerepe van, mindenki jól érzi magát. A terapeuta feladata, hogy figyelemmel kísérje a folyamatot, ha szükséges, vezesse azt a szeretetteljes megoldás felé. A cél eléréséhez gyakran konfliktus feloldó, segítő mondatokat alkalmaz.

Amikor a pozitív kép megszületik, az állító láthatja és érezheti egy gyógyító választás lehetőségét. Az állítás végén a terapeuta beállítja őt ebbe a képbe a saját helyére, azért, hogy megtapasztalhassa az új egyensúlyt, a harmóniát és a szeretet erejét a rendszerben.

 

A munkában kétféleképpen lehet részt venni: állítóként és segítőként.

Ha a csoportban való részvétel személyes indokok miatt akadályba ütközik, lehetőség van az állításra egyéni konzultáció keretében is.

A családállítást ajánljuk mindazoknak, akik az alábbi témákban érintettek:

 

 • megrekedt, többször ismétlődő élethelyzetek
 • kudarcok, krízisek, veszteségek, “önsorsrontás”
 • társ nélküliség
 • megszakadt és megszakíthatatlan kapcsolatok
 • párkapcsolati feszültségek, elakadások
 • szexuális problémák
 • gyermektelenség
 • abortuszok, vetélések
 • szülő-gyermek kapcsolati, családi problémák
 • anyagi gondok
 • megmagyarázhatatlan események
 • balesetek
 • alkohol, drog, egyéb szenvedélybetegségek
 • testi tünetek
 • önmagunk, életünk magasabb szintű megértése
Név  
Email  
Üzenet  

Jelentkezz be,

kérj bővebb információt!