Holisztikus Egyesület
Magyar Holisztikus Egyesület

"…éppen úgy, ahogyan a beszélgetés jelzi a lélek fogalmát, úgy mutatja az írás a beszélgetést, a gondolatot."

Grafológiai képzés

személyesen vagy online formában

 

A konzultációk javasolt ütemezése: legalább heti 1x60 perc.

Ez esetben a képzés időtartama: 2 év.

 

Figyelem! A konzultációk óraszáma nem azonos az oktatás teljes  időtartamával, illetve az egyéni felkészülésre fordítandó órák számával.

 

A tanegységek félévente felmérővel zárulnak.

Ajánlott végzettség: minimum érettségi.

A Hallgatók igény esetén szakmai vizsgára való felkészítésen vehetnek részt.

 

Az online grafológiaoktatás struktúrája

 

A tanulási folyamat főbb összetevői

 1. Önálló feladatvégzés:

  • elméleti tájékozódás, gyakorlati feladatok - az oktató által megadott linkeken elérhető tartalmakból, ill. e-mailben küldött minták,   anyagok alkalmazásával + saját írásmintával.

 2. Konzultáció:

  • az önállóan elvégzett feladatok megbeszélése
  • új ismeretanyag feldolgozása szemléltetéssel, sok gyakorlati példával
  • az új ismeretek alkalmazásának gyakorlása
  • témakörönként ismétlő órák, összefoglalás, tudásteszt

3. Igény esetén felkészítés vizsgára

Tanegységek

 

I. Bevezetés a grafológia rendszerébe

Mi a grafológia?

Grafológiatörténet

Írástörténet

Írássztenderdek

Ismétlő órák gyakorlati feladatokkal

 

II. Írásbiológia

Az írás anatómiai háttere

Írástanulás és írászavarok

Balkezesség

Ismétlő órák, gyakorlati feladatok

ÍRÁSBELI FELMÉRŐ

 

III. Írásjegyek mérése és értelmezése

Makrostruktúra

Mezostruktúra

Mikrostruktúra

Globális változók

Ismétlő órák, gyakorlati feladatok

SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI FELMÉRŐ

 

IV. Psziché és íráskép

Személyiségelméletek

Dinamikus személyiségkép az írásban

Éretlenség jelei a kézírásban

Deviancia jelei a kézírásban

Ismétlő órák, gyakorlati feladatok

ÍRÁSBELI FELMÉRŐ

 

V. Grafológia a gyakorlatban

Hazai irányzatok az íráselemzésben

Tanácsadás és etika

Szakértői vélemény készítése

Ismétlő órák, gyakorlati feladatok

SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI FELMÉRŐ

Igény szerint felkészítés a vizsgára

 

A kézírás vizsgálata többféle megközelítéssel történhet.

Az írásazonosítás célja az írás kézeredet-vizsgálata, azonosítása. 

A grafológia a személyiséget vizsgálja az íráson keresztül.

Az írásanalitika a klasszikus grafológia és a pszichológia eszközeinek segítségével az írást és körülményeit egészében, más tudományterületekkel összefüggésben vizsgálja.

Grafológia oktató

 

Podonyi Hedvig

 

újságíró, grafológus, írásanalitikus szaktanácsadó

 A GRAFOLÓGIAI ELŐKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ TANFOLYAMOK bárki számára nyitottak, szülők, nagyszülők, pedagógusok, egyéb humán területen dolgozók, tartalmas szellemi időtöltést kereső kíváncsiak egyaránt részt vehetnek rajtuk, de grafológushallgatók és gyakorló grafológusok is jelentkezhetnek.

A tanfolyami anyagok jó rálátást nyújtanak az adott területre, a lényeget kiemelve.

 

Ezek a grafológiai kurzusok személyes részvétellel, kis csoportos formában, Budapest belterületén, metróállomásnál, vagy pedig online, egyénileg is elvégezhetők.

Sokan gondolják úgy: mindent megtesznek azért, hogy elégedettebben, harmonikusabban élhessenek - mégsem érik el a céljukat. Vajon kizárólag a kedvezőtlen körülmények miatt alakul ez így? Vagy az is közrejátszik benne, hogy az események sodrában, a mindennapi teendők közepette nem mindig látjuk olyan világosan saját helyzetünket, ahogyan jó lenne? Netán saját személyiségünk, hiedelemrendszerünk gátol meg a továbblépésben?


Ennek feltárására jó megoldás a grafológiai tanácsadás. A tapasztalt grafológus szakember a kézírás és/vagy rajzok alapján hiteles személyiségképet tud készíteni, mellyel segítheti az önismeret elmélyítését és az optimális döntéseket - legyen szó életvezetési, kapcsolati, párkapcsolati problémákról vagy pályatanácsadásról.


A felkészült grafológus szakember - kiváltképp, ha rendelkezik pedagógiai végzettséggel - a gyermekneveléshez is hasznos szempontokat adhat a szülőknek, nagyszülőknek, gyakorló pedagógusoknak gyermekrajzok, gyermekírások elemzése alapján, továbbá közreműködhet a gyakran sok fejtörést okozó pályaválasztási kérdések megválaszolásában.


Az elemzésre az eredeti írásminta, a grafikum előzetes eljuttatásával személyesen Budapesten (metróállomásnál) kerülhet sor. A technikai eszközök fejődésének köszönhetően azonban grafológiai elemzésre most már ONLINE formában, Skype-on IS lehetőség van, megspórolva az utazás költségeit és idejét.


Mivel a grafológiai elemzés során (egyebek között) az adott személy motivációs bázisa, munkavégzési stílusa, energiabeosztási képessége, ambíciói és szociális működése is vizsgálható, grafológiai szolgáltatást a legmegfelelőbb munkatársak eredményes kiválasztásához is érdemes igénybe venni. Bár a grafológiai vizsgálat, az előszűrés egyszeri plusz költséget jelent, a munkáltató számára hosszú távon nyilvánvalóan sokszorosan megtérül az, ha a megfelelő ember kerül a megfelelő helyre.


Fontos tudni, hogy a szakmáját hivatásnak tekintő, jól képzett grafológus minden esetben a szakmai etikai szabályok betartásával végzi munkáját, és információt az írásvizsgálat vagy rajzelemzés eredményéről ennek megfelelően nyújt, betartva titoktartási kötelezettségét.